Особлива інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01059900
Повне найменування емітента: Державне територіально-галузеве об'єднання "Львівська залізниця"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ДТГО "Львівська залізниця"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Інші об'єднання юридичних осіб
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 79007
Область: Львівська
Район:
Населений пункт: м. Львів
Вулиця: Гоголя
Будинок: 1
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0322264411
Номер факсу емітента: 0322971012
Веб-сайт емітента: www.railway.lviv.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається інформація: Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 29.03.2013

      Операційним управлінням ПАТ “Фондова біржа ПФТС” 27 березня 2013 року прийнято рішення № 2703/2013/18 про переведення відсоткових іменних забезпечених облігацій Державного територіально-галузевого об’єднання “Львівська залізниця” серії С до Котирувального списку ПФТС 2-го рівня у відповідності з пунктом 5.28. Правил ПАТ “Фондова біржа ПФТС”. Номінальна вартість облігацій − 1 000 (одна тисяча) гривень, кількість − 350 000 (триста п’ятдесят тисяч) штук. Рішення набуло чинності з 29 березня 2013 року.
      Співвідношення частки облігацій, щодо яких вчинена дія лістингу, до загального розміру випуску облігацій серії С складає 100%.
      Випуск облігацій серії С Державного територіально-галузевого об’єднання “Львівська залізниця” зареєстровано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 10 травня 2012 року за № 105/2/12, дата видачі свідоцтва – 22 березня 2013 року.
      Вид, тип та форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія - відсоткові іменні забезпечені облігації у бездокументарній формі.
      Рішення про включення облігацій до лістингу Публічного акціонерного товариства “Фондова біржа ПФТС” було прийнято в.о.начальника ДТГО “Львівська залізниця” 25 березня 2013 року.

Інформація про факти лістингу/делістингу цінних паперів на фондовій біржі


з/п
Дія
(лістинг/
делістинг
або зміна рівня
лістингу)
Найменування
фондової
біржі
Дата дії Вид цінних
паперів, щодо
яких вчинена дія
Номінальна вартість
цінних паперів,
щодо яких
вчинена дія
(тис. грн)
Кількість
цінних паперів,
щодо яких
вчинена дія
(шт.)
Частка
від розміру
статутного капіталу,
яку складають
цінні папери,
щодо яких
вчинена дія
(відсотки)
Дата реєстрації
випуску цінних паперів,
щодо яких вчинена дія
Номер свідоцтва
про реєстрацію випуску
цінних паперів,
щодо яких
вчинена дія
Найменування органу,
що здійснив
державну реєстрацію
випуску цінних паперів,
щодо яких
вчинена дія
Тип, форма існування
цінних паперів,
щодо яких
вчинена дія
123456789101112
1 лістинг ПАТ "Фондова біржа ПФТС" 29.03.2013 облігації 1 350000 13.7 10.05.2012 105/2/12 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відсоткові іменні, бездокументарна форма

 

Інформація про осіб, що підписують документ
     
Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій інформації
Посада керівника емітента Начальник залізниці
Прізвище, ім`я, по батькові керівника емітента Піх Богдан Петрович