Особлива інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01059900
Повне найменування емітента: Державне територіально-галузеве об'єднання "Львівська залізниця"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ДТГО "Львівська залізниця"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Інші об'єднання юридичних осіб
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 79007
Область: Львівська
Район:
Населений пункт: м. Львів
Вулиця: Гоголя
Будинок: 1
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0322264411
Номер факсу емітента: 0322971012
Веб-сайт емітента: www.railway.lviv.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається інформація: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 08.05.2012

      Наказом Генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України (Укрзалізниці) від 07.05.2012 року №404/ос Войцеховського Романа Михайловича 08 травня 2012 року звільнено з посади начальника фінансово-економічної служби Державного територіально-галузевого об'єднання "Львівська залізниця" на підставі заяви Войцеховського Р. М.
      Войцеховський Роман Михайлович пакетом акцій Державного територіально-галузевого об'єднання "Львівська залізниця" не володіє, оскільки ДТГО "Львівська залізниця" не є акціонерним товариством. Перебував на посаді з 25.08.2005 року. Посадова особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.
      Згідно Положення про фінансово-економічну службу ДТГО "Львівська залізниця", затвердженого наказом Начальника залізниці від 30.04.2009 №270/Н, начальник фінансово-економічної служби залізниці виконує функцiї головного бухгалтера залiзницi.
      Наказом Начальника Державного територіально-галузевого об'єднання "Львівська залізниця" від 08.05.2012 року №273/ос виконання обов'язків начальника фінансово-економічної служби Державного територіально-галузевого об'єднання "Львівська залізниця" покладено на Карпенко Людмилу Вікторівну з 09 травня 2012 року.
      Посади, які раніше обіймала Карпенко Людмила Вікторівна: економіст Львівської дирекції залізничних перевезень Львівської залізниці; економіст вагонного депо Клепарів Львівської залізниці; інженер з організації і нормування праці та бухгалтер 1 категорії вокзалу станції Львів Львівської залізниці; заступник головного бухгалтера госпрозрахункової служби матеріально-технічного постачання Львівської залізниці; заступник начальника фінансово-економічної служби Львівської залізниці; перший заступник начальника фінансово-економічної служби Львівської залізниці.
      Карпенко Людмила Вікторівна пакетом акцій Державного територіально-галузевого об'єднання "Львівська залізниця" не володіє, оскільки ДТГО "Львівська залізниця" не є акціонерним товариством. Посадова особа непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента


з/п
Дата
прийняття
рішення
Назва
уповноваженого
органу
емітента,
який
прийняв
рішення
Зміни
(призначено,
звільнено
або відсторонено)
Посада* Строк,
на який особу
призначено
(обрано)
або строк,
протягом
якого особа
обіймала
посаду (роки)
Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані
фізичної особи
(серія, номер,
дата видачі,
орган, який видав)**
Володіє
часткою в
статутному капіталі
емітента
(відсотки)
123456789
1 07.05.2012 Державна адміністрація залізничного транспорту України (Укрзалізниця) звільнено начальник фінансово-економічної служби ДТГО "Львівська залізниця" 6 Войцеховський Роман Михайлович - -
2 08.05.2012 ДТГО "Львівська залізниця" призначено виконуючий обов`язків начальника фінансово-економічної служби ДТГО "Львівська залізниця" - Карпенко Людмила Вікторівна - -

 

Інформація про осіб, що підписують документ
     
Зазначена нижче особа підтверджує достовірність відомостей, що містяться в особливій інформації
Посада керівника емітента Начальник залізниці
Прізвище, ім`я, по батькові керівника емітента Піх Богдан Петрович