Історія про створення розвиток і діяльність ІОЦ

В 1967 році на фабриці механізованих розрахунків була створена група інженерів-математиків в складі 5 чоловік. Вона і започаткувала впровадження обчислювальної техніки на Львівській залізниці.

Міністерство шляхів сполучення Радянського Союзу в 1969 р. виділяє Львівській залізниці ЕОМ “Мінськ – 22”. Фабрикою механізованого рахунку організовується набір інженерів – електроніків та електромеханіків, які для обслуговування ЕОМ навчаються на спеціальних трьохмісячних курсах в м. Мінську на заводі виробнику машини.

У зв’язку з одержанням ЕОМ та появою нових посад “Групу математиків” перейменовують на “Цех електроніки”, який пізніше реорганізують в “Лабораторію електронно-обчислювальної техніки Львівської залізниці”. Начальником лабораторії 05.02.70 року був призначений К. Я. Буренков. Головним інженером лабораторії став В. І. Алілуйко.

Перед колективом лабораторії ставиться завдання – перевести окремі розрахункові схеми з табуляторів на ЕОМ, а також, питання дорожнього рівня, такі як – одержання оперативних звітів про роботу залізниці, розрахунок платіжних доручень про вантажну роботу, аналіз руху пасажирських і вантажних поїздів.

04.08.72 р. наказом начальника Львівської залізниці за № 160/Н на базі лабораторії обчислювальної техніки створюється Дорожній обчислювальний центр Львівської залізниці.

НАЧАЛЬНИКИ ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО ЦЕНТРУ (ОЦ) ЛЬВІВСЬКОЇ ЗАЛІЗНИЦІ

1. КОНСТАНТИН ЯКОВЛЕВИЧ БУРЕНКОВ (перший начальник ОЦ)
з 17.10.1972 по 25.09.1975
ЗА ЧАС КЕРУВАННЯ:
- побудована нова будівля обчислювального центру з просторими
машинними залами
- для розрахунку першочергових задач впроваджено використання ЕОМ
«Мінськ-22», «Мінськ-32»
- опрацьовуються задачі залізниці: тягові розрахунки, плани перевезень,
автоматизація поточного планування роботи станції (АСТП), звіти ГО-1,2,3

 

 

 

2. КИМ ПЕТРОВИЧ МИРОНЕНКО
з 25.09.1975 по 01.12.1980
ЗА ЧАС КЕРУВАННЯ:
- розпочато впровадження ЕОМ серії ЄС-1022
- створюється мережа передачі даних залізниці
- впроваджена інтегрована обробка маршруту машиніста (ІОММ) в
локомотивних депо Львівської залізниці
- розроблена і впроваджена на Львівській залізниці автоматизована
система управління районом перевантаження імпортних вантажів (АСУ
РПІ)

- розпочато впровадження в дослідну експлуатацію автоматизованої системи оперативного управління перевезеннями АСОУП 

 

 

 3. ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ БАЛАНЮК
З 01.12.1980 по 16.11.2001
ЗА ЧАС КЕРУВАННЯ:
- до складу ОЦ увійшли дорожня машинно-лічильна станція, служба
статистики, дорожній технологічний центр з обробки перевізних
документів
- створені регіональні інформаційно-статистичні центри у м. Тернопіль,
м. Рівне, м. Івано-Франківськ, м. Ужгород
- розпочато впровадження ЕОМ серії ЄС-1035, ЄС-1045 та СМ-2М,
встановлені перші термінали системи «Експрес-2», перші персональні
комп’ютери
- розроблена власне програмне забезпечення - автоматизована система
комплексної обробки перевізних документів (АСКОПД)
- розпочата промислова експлуатація автоматизованої системи
оперативного управління перевезеннями АСОУП
- здано в промислову експлуатацію АСУ сортувальної станції Клепарів, та
АСУ сортувальної станції Львів
- впроваджена діалогово-інформаційна система контролю оперативної
роботи залізниці (ДІСКОР)
- впроваджена дорожня система ведення архіву даних по вантажних
вагонах, автоматизована система слідкування за вагонами інших країн
(АССВ), вагонна модель залізниці (ВМД)
- розпочато використання корпоративної електронної пошти

 

4. ЕДУАРД ОЛЕКСАНДРОВИЧ РУШАКОВ
з 13.12.2001 по 01.06.2011
ЗА ЧАС КЕРУВАННЯ:
- розпочато використання серверних технологій
- розпочато розробку Автоматизованої системи управління локомотивами
та локомотивними бригадами (АСУ ЛОКБРИГ)
- на залізниці впроваджується автоматизована система керування
вантажними перевезеннями (АСК ВП УЗ), підсистема оперативної обробки
перевізних документів і контролю за станом розрахунків з клієнтами (АРМ
ТВК) та автоматизоване робоче місце АРМ «Прийомоздавача»
- на залізниці впроваджено АСУ «Кадри»
- автоматизовано процес продажу провідниками квитків у поїздах
приміського сполучення
- на залізниці впроваджено автоматизовану систему видачі і відміни
попереджень (АС ВВП)
- на Львівські залізниці, як на пілотному полігоні впроваджується продаж
квитків через національну систему «Експрес УЗ»
- розробляється та впроваджується автоматизована система
бухгалтерського обліку АСБО «ФОБОС»
- впроваджується технологія електронного цифрового підпису в системі
відомчого електронного документообігу (СКЕДО)
- починається власна розробка автоматизованої системи документообігу
замовлень на перевезення вантажів та формування планів (АС МЕСПЛАН)

 

5. ОРЕСТ ВОЛОДИМИРОВИЧ СМОЛІЙ
з 29.06.2011 по теперішній час
ЗА ЧАС КЕРУВАННЯ:
- комплексна система електронної обробки перевізних документів (КСЕОД)
переведена на автоматизовану систему у складі АСК ВП УЗ «Динамічна
робота залізничного вузла (станції)» (АСУСС)
- впроваджено автоматизоване робоче місце чергового по станції (АРМ
ДСП) на всіх станціях Львівської залізниці, які підлягали оснащенню та
забезпечені каналами зв’язку. Автоматизоване робоче місце поїзного
диспетчера (АРМ ДНЦ) впроваджено на 20 дільницях залізниці.
- впроваджено програму «Пункт комерційного огляду вантажів» (АРМ
ПКО)
- впроваджено власну розробку «АС Переїзд»
- розпочався супровід пілотної версії автоматизованої системи керування
майном залізниці (АСМК)
- впроваджено підсистему прогнозування і планування ремонту
локомотивів САП-Т
- впроваджено єдину централізовану автоматизовану систему керування
вантажними перевезеннями на залізницях України (АСК ВП УЗ-Є)
- запроваджено перевезення вантажів у внутрішньому сполученні за
безпаперовою технологією
- впроваджено електронний документообіг перевізних документів з
накладанням електронного цифрового підпису (ЕЦП) та автоматизовану
систему «Клієнт УЗ»
- впроваджено програмно-апаратний комплекс архіву електронного
документообігу ПАК АЕДО
- впроваджено АС МЕСПЛАН
- розпочато електронний обмін даними з залізничними адміністраціями
країн Євросоюзу
- впроваджено оформлення та продаж проїзних документів через мережу
інтернет.

ІОЦ забезпечує високий рівень інформатизації Львівської залізниці, який відповідає головним стратегічним завданням реформування і розвитку залізничного транспорту України та вимогам загальної програми інформати-зації галузі.