Шукати
 
Працевлаштування

Укладання договору перевезення

Реформування залізничного транспорту

Антикорупційна програма

Державні закупівлі на залізничному транспорті
Дзеркало активних торгів Електронного торгового майданчика

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі
Єдине вікно путівок

Інформація щодо ситуації пов'язаної з епідемією коронавірусу

Інформація щодо ситуації пов'язаної з епідемією коронавірусуГаряча лінія для працівників щодо коронавірусу
Замовлення квитків on-line

 • Внутрішній ринок праці
 • Львівська залізниця у Facebook
Довідкова станції Львів: 226-20-68. Ціни на квитки: 226-15-52. Довідкова Львівського приміського вокзалу: 226-10-06.

 

Прикарпатський експрес

 

 • Електронний документообіг вантажних перевезень
 • Кімнати відпочинку
 • Методично-інформаційне бюро Львівської залізниці
 • Палац залізничників
Підписатись на новини

Прес-центр

27.10.2021 16:53

Львівська залізниця інформує про тимчасові зміни у приміському сполученні Стрий – Ходорів

У зв’язку з продовженням колійних ремонтних робіт на перегоні Стрий – Ходовичі відбудуться тимчасові зміни у приміському сполученні Стрий –...

22.10.2021 11:00

Львівська залізниця запроваджує заходи з додаткового захисту пристроїв сигналізації і зв’язку від стороннього втручання та крадіжок

Із початку цього року в господарстві сигналізації та зв’язку регіональної філії «Львівська залізниця» облаштували засобами додаткового...

20.10.2021 16:20

Львівська залізниця інформує про тимчасові зміни у приміському сполученні Стрий – Ходорів

У зв’язку з виконанням колійних ремонтних робіт на перегоні Стрий – Ходовичі відбудуться тимчасові зміни у приміському сполученні Стрий –...

Прес-центр
Тел: (032) 226-34-90, (032) 226-26-95.
E-mail: press_centr@railway.lviv.ua

 

Інформація емітента цінних паперів
Реклама

Галузевий навчально-методичний центр охорони праці

Декларація відповідності (стор. 1)
Декларація відповідності (стор. 1)
Декларація відповідності (стор. 2)
Декларація відповідності (стор. 2)
Свідоцтво
Свідоцтво
Додаток до свідоцтва
Додаток до свідоцтва

Регіональної філії "Львівська залізниця" ПАТ "Українська залізниця"

У 2003 році з метою підвищення якості навчання з охорони праці та зменшення витрат на проведення навчання працівників залізниці був створений навчально-методичний центр охорони праці ДТГО «Львівська залізниця».

При створенні даного центру було враховано вимоги Закону України «Про охорону праці», Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15, Типового положення про кабінет охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України  з нагляду за охороною праці від 18.07.1997 №191, та інших нормативно-правових актів з охорони праці.

Відповідно до наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 26.03.2009 №322 навчально-методичному центру охорони праці ДТГО «Львівська залізниця» було присвоєно статус Галузевого навчально-методичного центру охорони праці (надалі - Галузевий центр), що дало можливість розширити коло посадових осіб і спеціалістів залізниці та Укрзалізниці, які можуть навчатися питанням охорони праці на базі Галузевого центру (заступники начальника залізниці, начальники галузевих служб, працівники служби охорони праці, посадові особи та спеціалісти підприємств, підпорядкованих Укрзалізниці).

Основна діяльність Галузевого центру спрямована на проведення організаційної і методичної роботи по навчанню з питань охорони праці керівників та спеціалістів відокремлених підрозділів залізниці; надання організаційної і методичної допомоги службам і відокремленим підрозділам залізниці з питань навчання, перевірки знань працівників з питань охорони праці; розробка типових інструкцій і конспектів з питань охорони праці для працівників залізниці; пропаганда безпечних і нешкідливих умов праці, позитивного досвіду щодо профілактики аварій, виробничого та невиробничого травматизму та професійних захворювань.

Згідно з вимогами Порядку видачі дозволів  на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування  підвищеної небезпеки, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2001 №1107 02.12.2011 року у Територіальному управлінні Держгірпромнагляду у Львівській області зареєстровано Декларацію відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки (Декларація додається).

У 2011 році проведено добровільну акредитацію Галузевого центру у Головному навчально-методичному центрі Держгірпромнагляду України щодо спроможності проводити навчання з питань охорони праці працівників інших суб’єктів господарювання (Свідоцтво додається).

Навчання в Галузевому центрі проводиться за трьома видами програм, погоджених з Головним навчально-методичним центром Держгірпромнагляду України:

 • Загальний курс охорони праці;
 • Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (НПАОП 0.00-1.01-07);
 • Правила будови і безпечної експлуатації підйомників» (НПАОП 0.00-1.36-03).

Викладання у Галузевому центрі проводиться працівниками служби охорони праці та Галузевого центру, а також залучаються висококваліфіковані спеціалісти Держгірпромнагляду, Державної санітарно-епідеміологічної служби та медичні працівники. Працівники центру тісно співпрацюють з викладачами, які залучаються до проведення навчання, розробляючи і надаючи їм необхідні матеріали (плакати, слайди, тест-опитування, відеоролики і т.п.), що дає можливість забезпечити якісне засвоєння навчального матеріалу.

Всі працівники центру та члени комісії залізниці з перевірки знань з питань охорони праці пройшли відповідне навчання у Головному навчально-методичному центрі Держгірпромнагляду України (згідно вимог ст.18 Закону України “Про охорону праці”, Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15)

Галузевий центр оснащено комп’ютерним обладнанням та WEB-орієнтованою  навчально-контролюючою системою підготовки і перевірки знань з питань охорони праці «АСПЕКТ 5.0», новими нормативно-правовими актами з охорони праці.

Центр обладнаний учбовими посібниками (плакатами, схемами, стендами, відеофільмами та іншими засобами навчання з безпеки праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки); технічними засобами (стереомагнітолою, відеомагнітофонами та телевізорами, відеопроектором,  сканером, ксероксом, ламінатором, комп’ютерами, чорно-білим та кольоровим принтерами); тренажерами штучного дихання “Фантом-П”, засобами службового зв’язку, електронною поштою та мережею Інтернет; законодавчими нормативно-правовими актами та Державними міжгалузевими і галузевими нормативними актами про охорону праці, методичною та довідковою літературою, навчальними програмами, програмним забезпеченням персональних комп’ютерів, директивними, інструктивними та іншими матеріалами, необхідними для проведення навчання, консультацій для працівників з питань законодавства про працю, безпеки праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки.

Для більш ефективного засвоєння знань з питань охорони праці під час проведення навчання використовуються відеофільми, зняті за участю працівників центру, та лекції в електронному варіанті, які демонструються за допомогою відеопроектора, а також проводяться практичні заняття з надання першої долікарської допомоги із застосуванням тренажера штучного дихання “Фантом – П”.

Крім того, працівники Галузевого центру постійно приймають участь:

 • у розробці нових нормативно-правових актів, що діють на залізниці;
 • у конкурсах на кращий малюнок та краще підприємство;
 • у перевірках відокремлених підрозділів залізниці;
 • у організації семінар-нарад з питань роботи навчальних центрів на рівні Управління охорони праці та промислової безпеки Укрзалізниці;
 • у школах передового досвіду, організованих Укрзалізницею;
 • у зніманні відеофільмів з охорони праці.

Для покращення якості проведення навчання з питань охорони праці працівниками Галузевого центру проводиться робота по доповненню та коригуванню навчальних матеріалів WEB-орієнтованої навчально-контролюючої системи підготовки і перевірки знань з питань охорони праці «АСПЕКТ 5.0».

За 2014 рік в Галузевому центрі проведено навчання та перевірку знань з питань охорони праці 716 посадових осіб і спеціалістів залізниці та пройшли навчання 319 керівників середньої ланки, в тому числі з виїздом у всі регіони Львівської залізниці. Також пройшли навчання 66 відповідальних осіб, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, а також відповідальних осіб за утримання у справному стані вантажопідіймальних кранів.

У Галузевому центрі розроблено примірні конспекти з охорони праці для провідників пасажирських вагонів, слюсарів з ремонту рухомого складу та оглядачів вагонів, електромонтерів із ремонту й обслуговування електроустановок, вантажно-розвантажувальних робіт на залізничному транспорті, працівників локомотивних бригад, працівників колійного господарства, працівників лікувальних установ.

Галузевий центр розташований у приміщенні будівлі адміністративного корпусу станції Львів, займає частину 1-го поверху і складається з аудиторії на 72 навчальних місця, навчально-методичного класу на 18 навчальних місць, методичного кабінету, кабінету керівника та санітарно-побутових приміщень.

Серед переваг центру – у порівнянні з іншими подібними навчальними закладами – його розташування. Оскільки він знаходиться поблизу Львівського залізничного вокзалу – це дуже зручно для залізничників, які приїжджають на навчання з інших міст.

Дорожня ремонтно-експлуатаційна автобаза  |  МЧ Львів (Вантажні роботи)  |  МБП №61  |  База відпочинку "Красія"

© Регіональна філія "Львівська залізниця" ПАТ "Українська залізниця", 2002 - 2021. Всі права застережено.

Ваша реклама - нові горизонти Вашого бізнесу